Home
Rechtsgebieden
Personalia
Tarieven
Contact
Links
Disclaimer
 

Adres

Nieuwstraat 20A
2266 AD Leidschendam-Voorburg

Telefoon:  070 3696599
Fax:         070 8200548


E-mail:    info@ad-iure.nl


Route naar Ad-Iure Advocatenkantoor

 
Algemene Voorwaarden

Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Ad Iure afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Ad Iure in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook en krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(-en) geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium.
 
Copyright © 2014 Ad-Iure.nl